Velkommen til Norsk rettsmuseum!

Ytterst i Erling Skakkes gate, ved Ila kirke i Trondheim, ligger det nasjonale museet for lov og rett. Norsk rettsmuseum har til formål å synliggjøre hvordan lov og rett alltid har vært – og alltid vil være – nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. Museets formidling skjer i form av faste utstillinger, vandreutstillinger og nettutstillinger. Trykk på den røde pilen for mer informasjon!

Ny utstilling!

Galskapens fengsel er en utstilling om håndtering, innesperring og behandling av farlige sinnslidende gjennom tidene.

Hva er utilregnelighet?

Er noen lovbrytere for syke til å kunne straffes? Se filmen fra den nye utstillingen vår Galskapens fengsel!

Kjøp boka Galskapens fengsel!

Pris kr. 250,-

Nettutstillinger

Under menylistens "Utstillinger" legger vi jevnlig ut små nettustillinger, for eksempel utstillingen om to skarprettersverd, og "Dødsstraff à la Christian 5".

Fra slaveri til kriminalasyl

I 1895 ble huset omgjort til landets første kriminalasyl for farlige sinnssyke. Bygningen er fredet, og har fungert som museum siden 1997.

Se animasjonen som har fått mer enn 63 000 treff på Youtube!

Bli med Therese og Hassan på en utstilling utenom det vanlige! Filmen viser fem eksempler på hvordan Grunnloven kan gripe inn i folks hverdag.

De faste utstillingene

De faste utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Her finner du blant annet gapestokker, skarpretterøkser, beslag fra Rinnans torturkjeller, våpen, falske penger og utstyr for fluktforsøk.

Pengefalsk, 1952

Vandreutstillinger

Ved siden av de faste utstillingene, lager museet temporære utstillinger. Rettsmuseets vandreutstilling "Maktens bilder" har hatt flere tusen besøkende på sin ferd gjennom landet. I 2014 lanseres utstillingene "Galskapens fengsel" og "Grunnloven". Under "Utstilling" kan du se en nettversjon av "Maktens bilder", samt prosessbilder fra "Galskapens fengsel".

Interaktive fortellinger

Museet har utviklet to interaktive fortellinger der leseren styrer utviklingen. Fortellingen "Rettsamfunnet" er bye brukt blant ungdom, og har vunnet flere prestisjetunge priser. Høsten 2014 lanseres fortellingen "Gjeldsoffer".

Formidling

Vi holder omvisninger for skoler og andre grupper.

Norsk rettsmuseum – det tidligere slaveriet

Det store murhuset med gitter foran vinduene har en historie verdig en utstilling i seg selv. Huset ble bygget i 1833 som del av Slaveriet på skansen. Her sonte fanger som var dømt til straffarbeid. Fengselet er et tidlig eksempel på et panoptikum, med et ovalt observasjonsrom i midten og judasøyne i vegger og dører. Bygningens utforming viser at man også i Norge fulgte med i nye tanker om utformingen av fengselsbygninger.

Arkitekt Ole Petter Riis Høegh

Hver første søndag i måneden!

I tillegg til faste åpningstider tirsdag-fredag kl 10-15, holder museet åpent hver første søndag i måneden kl 11-15. Da er det gratis omvisning kl 13! Velkommen!

Aktuelle utstillinger