Skole
Skole
Skole
Skole
Skole
Skole Løs et mysterium, hvem er morderen?

Elevbesøk

I de gamle fengselcellene får du se gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Ved å lære om rettslige forhold i fortiden får man et bedre grunnlag for å forstå rettslige forhold i vår egen tid.

Vi tilbyr gratis omvisninger for skoleklasser. Omvisningene varer 45 minutter, men kan utvides til to skoletimer. Vår hovedmålgruppe er ungdomsskole og videregående skole. Vi tar også gjerne imot barneskole, folkehøgskole og høyere utdanning. For bestilling av omvisninger og ytterligere informasjon, ta kontakt med formidlingsansvarlig Eva Furseth (tlf. +47 408 85 015, e-post: eva@rettsmuseet.no)

 

TEMAER FOR ELEVBESØK (last ned brosjyren her)

Hvorfor straffer vi?

Her ser vi på straffetyper fra middelalderen til i dag. Hvorfor er lov og rett nødvendig for at et samfunn skal fungere? Vi har hatt ulike typer straff til ulike tider—hvorfor? Hva kan bli effektene av å forby en aktivitet?

 


Okkupasjonstiden

  • Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge under nazismens totalitære styresett?
  • Rinnanbanden — virksomheten under krigen og rettsaken etterpå.

 


Rollespill om en rettsak

For å lære mer om hva som skjer i en rettssal, gjennomfører elevene en fiktiv rettssak.
Museet disponerer rettsalen i Erling Skakkes gate 60.
På disse sidene finner dere forslag til rollespill:

Domstoladministrasjonen og Advokatforeningen

Se også det interaktive spillet Rettssamfunnet, utvilket av Norsk rettsmuseum.

 

Mordgåte

Løs et mysterium. Samle inn spor og finn gjerningspersonen. Deretter ser vi på straffeutmåling.

 

Tegning i museet

Museet egner seg godt for tegneoppgaver. Det er kun lov til å tegne med blyant.

 

Rettssamfunnet - nettbasert læring

Rettssamfunnet gir grundig kunnskap om norske domstoler på en morsom og annerledes måte. Det interaktive spillet finner du her.

(NB! Spillet fungerer ikke alltid i Internet Exporer).

 

Grupper på egenhånd

Skoler og barnehager som ønsker å besøke Norsk rettsmuseum på egenhånd er velkomne til det. Vennligst ring og avtal på forhånd, så vi unngår kollisjon med museets egne omvisninger. Lærerne er ansvarlige for at elevene holder seg rolige i løpet av besøket.

 

Tilrettelegging

I tillegg til nevnte temaer kan vi skreddersy opplegg etter behov. Omvisningene er dialogbaserte og tilrettelegges etter alderstrinn og ønske om tema. Besøkets varighet er en undervisnings-time, men kan utvides til to timer. For å være en best mulig ressurs for skolene, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag.

Aktuelle aktiviteter